خدمات

نظافت منزل در تهران

نظافت منزل

اعزام نظافتچی  مجرب ، جوان ، با انرژی جهت نظافت منزل در زمان تعیین شده .

نظافت راه پله

نظافت راه پله

جهت نظافت راه پله ، شرکت گسترش پاکان نیروی نظافتچی را در زمان تعیین شده به منزل و ساختمان مشتری اعزام می کند

نظافت شرکت ها

نظافت شرکت

گسترش پاکان تهران ، جهت ارائه خدمات نظافتی به شرکت ها آمادگی اعزام نیروی نظافتچی را دارد.

نظافت ادارات

نظافت ادارات

ادارات تهران جهت امور نظافتی و خدماتی خود می توانند از گسترش پاکان تهران درخواست نیرو کنند

پذیرایی از مجالس و مراسمات

پذیرایی

پذیرایی از مجالس و مراسمات یکی دیگر از خدمات گسترش پاکان تهران است . برای برگزاری مراسمات با شرکت تماس بگیرید

اسباب کشی

اسباب کشی

برای اسباب کشی و جابجایی وسایل از گسترش پاکان تهران درخواست نیرو کنید .