نظافت شرکت

اهمیت نظافت شرکت ها

در خصوص اهمیت نظافت شرکت ، چند نکته باید اشاره کرد .

اول اینکه شرکت هایی که محل آمد و شد ، ارباب رجوع هستند ، تمیز بودن و نظافت شرکت باعث جلب رضایت آنهاست

دوم اینکه نظافت شرکت باعث ایجاد انگیزه و روحیه بهتر در کارکنان و کارمندان خواهد شد .

راهکارهای نظافتی

نظافت شرکت ها و ادارات امروزه مقوله ای است که به شیوه های مختلفی انجام می شود.
برخی شرکت ها نیروی خدماتی و نظافتچی را در شرکت استخدام کرده و ماهانه حقوق وی را پرداخت می کنند.
نظافتچی های استخدامی روزانه به انجام امور نظافتی و خدماتی مشغول هستند.
اما برخی شرکت ها و ادارات برای خدمات به طور روزانه و مستمر نیاز به نیروی خدماتی ندارند .
لذا برخی شرکت ها به صورت هفتگی یا ماهانه به امورنظافتی نیاز پیدا می کنند و شرکت های نظافتی می توانند گزینه مناسبی باشند.

مزیت استفاده از شرکت های خدماتی

مزایای استفاده از خدمات شرکت نظافتی در مقایسه با استخدام فرد نظافتچی در شرکت
نیروی نظافتچی فقط در زمان نیاز در محل حاضر می شود.
حقوق پرداختی به نظافتچی فقط بابت ساعات کاری پرداخت می شود.
در صورت بروز مشکلی همچون بیماری فرد دیگری بلافاصله برای نظافت شرکت اعزام می شود.
در صورت عدم رضایت از خدمات ، شرکت نظافتی بلافاصله در صدد جبران و انجام مجدد خدمات بدون هزینه اقدام می کند.

تفاوت نظافت منزل با نظافت شرکت

تعداد نیروی نظافتچی برای شرکت ها گاه بیش از یک نفر خواهد بود .
شرکت دارای کامپیوتر ، پرینتر ، اسکنر و وسایل الکتریکی است که دقت در پاکیزگی را می طلبد.
وجود میز و صندلی ها نیز تفاوتی دیگر است که باید در تمیز کردن آنها کوشید.
فضای شرکت ها تفاوتی دیگر است که همه اتاق ها فضای کاری است.
وسایل لازم برای نظافت شرکت و نظافت ادارات می تواند متفاوت باشد.