وسایل لازم برای نظافت منزل

وسایل لازم برای نظافت منزل ، به طور کلی شامل جارو ، خاک انداز ، شیشه شوی ، سطل ، وایتکس ، پودر شستشو ، چند دستمال رنگی ، تی نخی ، دستکش ، شلنگ و …

وسایل نظافت منزل