نظافت منزل در شرایط کرونا

در شرایطی که ویروس کرونا دامنگیر زندگی انسان ها شده ، شرگت گسترش پاکان تدابیر لازم در خصوص حفظ سلامتی نظافتچی های شرکت را در پیش گرفته و تلاش می کند که نظافتچی های اعزامی به منزل مشتریان از سلامت صد در صد برخوردار باشند

نظافت منزل در شرایط کرونا